Kontaktujte nás

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

Strojírenská 2244/34,
59101  Žďár nad Sázavou 1

Kancelář OHK ZR:
e-mail: info@komorazdar.cz
tel.: +420 775 419 878

Odesláním požadavku berete na vědomí, že:

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou OHKZR objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných informací. Odpověď je obvykle výsledkem samostatného šetření prováděného na základě každého jednotlivého požadavku zákazníka, přičemž při získávání podkladů pro řešení těchto požadavků OHKZR postupuje s odbornou péčí, kterou lze po OHKZR vyžadovat. Jakékoliv obchodní rozhodnutí představuje do jisté míry určité riziko a OHKZR poskytnutím informací takové obchodní riziko nezajišťuje ani nepřebírá. OHKZR neodpovídá za škody, ztráty nebo jiné negativní důsledky vzniklé v příčinné souvislosti s poskytnutými informacemi.