JOBPOINT

Jsme Okresní hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou.

Svoje činnosti a dosavadní služby pro zkvalitnění podnikatelského prostředí v regionu, poskytované členské základně a  všem dalším zájemcům, jsme se  rozhodli rozšířit a obohatit o specifické kariérové poradenství v oblasti regionálního trhu práce a podnikatelských aktivit pod značkou JOB POINT.

Nechceme soutěžit s úřadem práce, pedagogicko-psychologickými poradnami, ani personálními agenturami, ale chceme být rovnocenným partnerem všem těmto subjektům a především partnerem zájemcům – klientům, kteří mají zájem získat aktuální informace o možném pracovním uplatnění na regionálním trhu práce.  Přidanou hodnotou naší práce v této službě je přímé propojení na jednotlivé,  ať už malé, střední nebo velké firmy, tak na instituce, služby
a jednotlivé živnostníky, komplexně na širokou regionální zaměstnavatelskou sféru.

Disponujeme informacemi z regionálního i republikového podnikatelského prostřední a dokážeme je propojit s informacemi ze školství. Máme osobní praktické zkušenosti jak z personální práce, tak z kariérového poradenství.

Naší ambicí je nabídnout tyto informace všem zájemcům, kteří uvažují o přípravě na budoucí profesní dráhu, nebo již hledají vhodné pracovní uplatnění v regionu okresu Žďár nad Sázavou.

Na základě dat získaných z projektu „KOMPAS -  predikce trhu práce“ můžeme kvalifikovaně odhadnout budoucí vývoj na lokálním trhu práce a předpokládaný vývoj ve většině oborů podnikání, zaměstnaní a jednotlivých profesí v našem regionu.

Ve své práci využíváme data a výsledky analýz   Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, z MPSV a jeho služeb zaměstnanosti, dále informace od  spolupracujících profesních svazů a cechů.

Pracujeme s informacemi a aktivně využíváme  databázi Národní soustavy povolání (NSP)   a Národní soustavy kvalifikací (NSK),  dokážeme využít dat jiných aktivních  kariérových portálů  jako je například Infoabsolvent, „Neflákám se“  eKariéra, EtLabora a jiné. 

Pro individuální práci s klientem využíváme jednoduchou diagnostiku a informace z nového portálu MPSV  pod názvem „JOBHUB“.

Díky úzkému propojení na zaměstnavatelskou sféru, na naši členskou základnu Okresní hospodářské komory ve Žďáře nad Sázavou jsme připraveni zajistit návštěvy – exkurze u konkrétních zaměstnavatelů a firem pro vybrané žáky základních a popř. i středních škol, propojit tak obecné informace bezprostředním zážitkem a obohatit je o aktuální osobní pohled na praxi ve vybraných oborech vzdělání a jednotlivých konkrétních  povoláních.

Kde nás najdete:

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou
Strojírenská 2244/34,
591 01   Žďár nad Sázavou
Mgr. Dana Fialová   
Mobil: +420 775 419 878
E-mail: fialova@komorazdar.cz