Aktuálně


Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření COVID-19 

leden – únor 2021

Usnesení Vlády ČR ze dne 24.2. 2021 – testování zaměstnanců /res/file/usneseni-vlady-cr---testovani-zamestnancu.pdf

Doporučení dalšího zajímavého on-line diskuzního fóra regionální pobočky SP ČR – Pracovněprávní spory. Bude probíhat  v nabízených termínech v únoru a březnu 2021– viz. pozvánka SP ČR /res/file/pozvanka.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 28.1.2021 č. 79 o přijetí krizového opatření – volný pohyb /res/file/volny-pohyb-0079.pdf

Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru – zdroj MPSV /res/file/letak_prava.pdf

Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova – zdroj HK ČR   /res/file/bozp_prace_z_domova.pdf

Doporučení zajímavého on-line diskuzního fóra regionální pobočky SP ČR – Vysílání pracovníků do EU v roce 2021. Bude probíhat  ve dvou termínech 10.3. 2021 a 16.2.2021 – viz. pozvánky SP ČR

/res/file/pozvanka-10.3.2021.pdf   

/res/file/pozvanka-16.2.2021-1.pdf

Jakou podporu mohou podnikatelé postižení koronavirovou krizí využívat – aktualizováno k 14.1.2021 /res/file/aktualizace-k-14.-1..pdf

Souhrn Opatření pro všechny podnikatele z důvodu COVID–19 – zdroj MPSV/res/file/op-191-iii_06.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 54 o přijetí krizového opatření – Pracovně lékařské prohlídky – zdroj Vláda ČR    /res/file/pracovnelekarske-prohlidky-0054.pdf

 

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření COVID-19 rok 2020
 

Metodika MPSV – Cílený Program podpory zaměstnanosti „ANTIVIRUS” /res/file/metodika-_cileny_program_podpory_zamestnanosti_antivirus-1.pdf

Tisková zpráva MPSV – ANTIVIRUS B prodloužen do konce roku/res/file/26_10_2020_tz_antivirus_b_prodlouzen.pdf

Finanančí zpravodaj 25/2020 – MF – Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události /res/file/financni-zpravodaj_2020-c-25-1.pdf

Manuál SPČR – Hygienická opatření ve firmách v souvislosti s COVID19 riziky /res/file/spcr_hygienicka_opatreni_firem-2.pdf

Program ANTIVIRUS C – informace pro podnikatele :   /res/file/antivirus-c.pdf 

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102 – omezení volného pohybu /res/file/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1103 – zákaz maloobchodu /res/file/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 6.10.12020 č. 993 – úprava poskytování ošetřovného/res/file/1_usneseni_993_osetrovne.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne  8.10.2020  č. 994 – o přijetí krizového opatření – omezení kontaktů   /res/file/2_usneseni_994_provoz_uradu.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020  č. 995  o přijetí krizového opatření – hromadné akce  /res/file/3_usneseni_995_zakazy_omezeni.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020  č. 996 o přijetí krizového opatření  – hromadné akce ve vnitřních prostorech  /res/file/4_usneseni_996_zakazy_omezeni_2.pdf

Usnesení Vlády ČR z 8.102020 č. 997 – provoz škol/res/file/5_usneseni_997_vyuka_ve_skolach.pdf

Usnesení Vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1078 – pohyb osob/res/file/pohyb-osob-1078.pdf

Usenesení vlády ČR ze dne 21. října 2020 č. 1079 – omezení obchodu a služeb/res/file/omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf