Úvod

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou
Strojírenská 2244/34
Žďár nad Sázavou
 tel. 775 419 878
 

O společnosti

Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je prosazovat a podporovat  opatření  přispívající k rozvoji podnikání a celkové stabilitě státu.

Okresní hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou svou činností podporuje podnikatelské aktivity na  Žďársku,  prosazujeme  a chráníme zájmy svých členů.  Profesionalitou, spojením znalostí,   kontaktů a ve vzájemné synergii napomáhá  firmám i jednotlivcům v jejich podnikání. Sleduje vývoj ekonomiky, možnosti dotací, podporuje  vzdělávání.

Historie

Okresní hospodářská komora ve Žďáře  nad  Sázavou  vznikla  v roce 2009 na základě zákona č. 301/1992 Sb. a je samostatným právním subjektem v síti Hospodářské komory České republiky.

Její  sídlo je ve Žďáře nad Sázavou, kde má kancelář pro kontakt se členy a místními podnikateli a k dispozici učebnu.

Naše ambice jsou  rozvíjet se  a zdokonalovat, jsme připraveni pružně reagovat na požadavky našich členů a rozšiřovat členskou základnu.

Činnosti

Komora v rámci působnosti poskytuje poradenské konzultační služby v otázkách spojených s podnikáním, organizujeme vzdělávání pro svoje členy i další zájemce, poskytujeme informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a kariérové poradenství.

Nabízíme služby v těchto hlavních oblastech:

Informace

 • Informační servis v podnikání
 • Kontakty na firmy v regionu a související informace
 • Organizování seminářů na aktuální dané téma dle potřeb a požadavků členů

Vzdělávání

 • Projekty firemního vzdělávání na míru
 • Spolupráce se vzdělávacími organizacemi a odbornými školami
 • Pro členy HK zajišťujeme kurzy, školení, odborné semináře z prostředků ESF

Poradenství

 • Zabezpečujeme kariérové poradenství – JOB POINT
 • Spolupracujeme se školami a výchovnými poradci škol na Žďársku
 • Zajistíme exkurze žáků a studentů do vybraných spolupracujících firem
 • Provádíme analýzu možností k získání dotací a zdrojů financování firemních projektů
 • V součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou v Jihlavě a HK ČR zajišťujeme informační servis ve věci mýta zaměstnávání cizinců

Spolupráce

 • Našimi dlouhodobými partnery jsou úřady a Kraj Vysočina
 • Spolupracujeme s dalšími profesními svazy a řemeslnými cechy v regionu i celé ČR
 • Jsme v kontaktu  s podnikateli a zaměstnavateli
 • Svým členům poskytujeme zdarma PR na webu a prestižních akcích v regionu

Projekty

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou se průběžně zapojuje do realizace vlastních projektů, projektů připravených Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina. Je partnerem v projektech našich členů a dalších subjektů realizujících projekty v oblasti podpory podnikání.